ALUNBRIG

filmom obložena tableta
180 mg/1 tableta
28 filmom obloženih tableta (4 PCTFE blistera po 7 tableta od 180 mg) u kutiji
04-07.3-1-10393/20
27.05.2022
26.05.2027
Važeći
TAKEDA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL AG
Takeda Pharmaceuticals BH d.o.o. Sarajevo
1 filmom obložena tableta sadrži 180 mg brigatiniba
L01ED04
brigatinib


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:

Sigurnosna obavijest

ZU/Rp – Lijek se upotrebljava u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa; izuzetno se izdaje uz recept za potrebe nastavka bolničkog liječenja
-
-
-
27.05.2022
DA
-
-
-