PENTOKAR

prašak za rastvor za injekciju
40 mg/1 bočica
1 jantarna staklena bočica od 10 ml sa praškom za rastvor za injekciju, u kutiji
04-07.3-1-193/21
22.04.2021
21.04.2026
Važeći
SAKAR HEALTHCARE LTD
DOO Farmacija 2011 Bihać
1 bočica sadrži 40mg pantoprazola (u obliku pantoprazol natrijum seskvihidrata)
A02BC02
pantoprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
-
-
-
22.04.2021
DA
-
-
-