Solezol

prašak za rastvor za injekciju ili infuziju
40 mg/1 bočica
10 bočica (staklena bočica tip I,čep od brombutil gume tip I) u kutiji
04-07.3-1-2584/22
31.03.2023
30.03.2028
Važeći
ANFARM HELLAS S.A.
RHEI LIFE d.o.o. Bijeljina
1 bočica sadrži 40 mg esomeprazola što odgovara 42,55mg esomeprazol-natrijuma
A02BC05
esomeprazol


Uputa za pacijente (PIL):
Sažetak svojstva lijeka (SmPC):

Edukacijski materijali za zdravstvene radnike:
-
Edukacijski materijali za bolesnike / skrbnike:
-

Sigurnosna obavijest

ZU – Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa
-
-
-
31.03.2023
NE
-
-
-