Spisak Kontrolisanih LijekovaOd:
Do:

Page 1 of 363 (36259 items)[ 1 ]234567. . . 361362363
Naziv lijekaVrsta pakovanjaBroj dozvoleNosilac dozvoleDostavio na ispitivanjeBroj serijeBroj nalaza o kvalitetiDatum zavrsetka analizeTip kontrole
5-ASA, Gastrorezistentna tableta, 250 mg/1 Tablet100 gastrorezistentnih tableta (10 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji04-07.3-2-5805/16Pharmavision BH d.o.o.Evropa Lijek Pharma d.o.o.  27.04.2015Kontrola prve serije lijeka
5-ASA, Gastrorezistentna tableta, 250 mg/1 Tablet100 gastrorezistentnih tableta (10 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji04-07.3-2-5805/16Pharmavision BH d.o.o.Evropa Lijek Pharma d.o.o.00808175652/PS-9420.06.2018Kontrola prve serije lijeka nakon obnove dozvole
5-ASA, Gastrorezistentna tableta, 250 mg/1 Tablet100 gastrorezistentnih tableta (10 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji04-07.3-2-5805/16Pharmavision BH d.o.o.ICM d.o.o.13190518KSS-000859/201907.03.2019Kontrola svake serije lijeka
5-ASA, Supozitorija, 250 mg/1 Suppository30 supozitorija (6 PVC/PE blistera po 5 supozitorija), u kutiji04-07.3-2-5803/16Pharmavision BH d.o.o.Evropa Lijek Pharma d.o.o.  27.04.2015Kontrola prve serije lijeka
5-ASA, Supozitorija, 250 mg/1 Suppository30 supozitorija (6 PVC/PE blistera po 5 supozitorija), u kutiji04-07.3-2-5803/16Pharmavision BH d.o.o.Evropa Lijek Pharma d.o.o.121705175521/PS-73620.06.2018Kontrola prve serije lijeka nakon obnove dozvole
ABASAGLAR 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji 04-07.3-2-6112/20Eli Lilly B-H d.o.o.Eli Lilly B-H d.o.o.C508636P4542/PS-29607.09.2016Kontrola prve serije lijeka nakon izdavanja dozvole
ABASAGLAR 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji 04-07.3-2-6112/20Eli Lilly B-H d.o.o.Eli Lilly B-H d.o.o.D390095M8058/PS-4408.04.2022Kontrola prve serije lijeka nakon obnove dozvole
ABASAGLAR 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji 04-07.3-2-6112/20Eli Lilly B-H d.o.o.PHOENIX d.o.o. Bijeljina*D186721DKSS-000796/202013.03.2020Kontrola svake serije lijeka
ABASAGLAR 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji 04-07.3-2-6112/20Eli Lilly B-H d.o.o.PHOENIX d.o.o. Bijeljina*C876268DKSS-002569/201811.07.2018Kontrola svake serije lijeka
ABASAGLAR 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji 04-07.3-2-6112/20Eli Lilly B-H d.o.o.PHOENIX d.o.o. Bijeljina*D579815JKSS-002640/202322.06.2023Kontrola svake serije lijeka
ABASAGLAR 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji 04-07.3-2-6112/20Eli Lilly B-H d.o.o.PHOENIX d.o.o. Bijeljina*D350723EKSS-003566/202125.08.2021Kontrola svake serije lijeka
ABASAGLAR 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji 04-07.3-2-6112/20Eli Lilly B-H d.o.o.PHOENIX d.o.o. Bijeljina*D080019FKSS-004810/201916.10.2019Kontrola svake serije lijeka
ABASAGLAR 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji 04-07.3-2-6112/20Eli Lilly B-H d.o.o.PHOENIX d.o.o. Bijeljina*D232375CKSS-004822/202002.11.2020Kontrola svake serije lijeka
ABASAGLAR 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji 04-07.3-2-6112/20Eli Lilly B-H d.o.o.PHOENIX d.o.o. Bijeljina*D507946EKSS-005418/202205.12.2022Kontrola svake serije lijeka
ABASAGLAR 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji 04-07.3-2-6112/20Eli Lilly B-H d.o.o.PHOENIX d.o.o. Bijeljina*C972108DKSS-005957/201803.01.2019Kontrola svake serije lijeka
ABELCET lipid complex 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji04-07.3-2-10623/20PLIVA d.o.o.SarajevoPLIVA d.o.o.SarajevoB14124234622/PS-37615.12.2016Kontrola prve serije lijeka nakon izdavanja dozvole
ABELCET lipid complex 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji04-07.3-2-10623/20PLIVA d.o.o.SarajevoPTD `MGM FARM` d.o.o.B1662242KSS-000251/202003.02.2020Kontrola svake serije lijeka
ABELCET lipid complex 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji04-07.3-2-10623/20PLIVA d.o.o.SarajevoInterpromet d.o.o. Novi GradB1675754KSS-000660/202018.03.2020Kontrola svake serije lijeka
ABELCET lipid complex 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji04-07.3-2-10623/20PLIVA d.o.o.SarajevoInterpromet d.o.o. Novi GradB1550794KSS-001062/201919.03.2019Kontrola svake serije lijeka
ABELCET lipid complex 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji04-07.3-2-10623/20PLIVA d.o.o.SarajevoInterpromet d.o.o. Novi GradB1743456KSS-001315/202121.04.2021Kontrola svake serije lijeka
ABELCET lipid complex 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji04-07.3-2-10623/20PLIVA d.o.o.SarajevoInterpromet d.o.o. Novi GradB1621862KSS-001991/201915.05.2019Kontrola svake serije lijeka
ABELCET lipid complex 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji04-07.3-2-10623/20PLIVA d.o.o.SarajevoPTD `MGM FARM` d.o.o.B1668419KSS-004835/202027.10.2020Kontrola svake serije lijeka
ABELCET lipid complex 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji04-07.3-2-10623/20PLIVA d.o.o.SarajevoPTD `MGM FARM` d.o.o.B1679659KSS-005022/202010.11.2020Kontrola svake serije lijeka
ABELCET lipid complex 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji04-07.3-2-10623/20PLIVA d.o.o.SarajevoPTD `MGM FARM` d.o.o.B1809505KSS-005765/202117.01.2022Kontrola svake serije lijeka
ABELCET lipid complex 1 bočica sa 20 ml koncentrata za suspenziju za infuziju i jednokratna igla za filtriranje, u kutiji04-07.3-2-10623/20PLIVA d.o.o.SarajevoPTD `MGM FARM` d.o.o.B1701979KSS-005891/202006.01.2021Kontrola svake serije lijeka
ABEVMY Koncentrat za otopinu za infuziju 25 mg/ml, 16 ml1 bočica sa 16 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji04-07.3-1-10165/21Hercegovinalijek d.o.o. MostarViatris BH d.o.o.BF210052318289/PS-27516.08.2022Kontrola prve serije lijeka nakon izdavanja dozvole
ABEVMY Koncentrat za otopinu za infuziju 25 mg/ml, 16 ml1 bočica sa 16 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji04-07.3-1-10165/21Hercegovinalijek d.o.o. MostarHercegovinalijek d.o.o. MostarBF22005563KSS-002759/202313.06.2023Kontrola svake serije lijeka
ABEVMY Koncentrat za otopinu za infuziju 25 mg/ml, 16 ml1 bočica sa 16 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji04-07.3-1-10165/21Hercegovinalijek d.o.o. MostarHercegovinalijek d.o.o. MostarBF22000818KSS-005367/202223.11.2022Kontrola svake serije lijeka
ABEVMY Koncentrat za otopinu za infuziju 25 mg/ml, 16 ml1 bočica sa 16 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji04-07.3-1-10165/21Hercegovinalijek d.o.o. MostarHercegovinalijek d.o.o. MostarBF23000667KSS-005447/202330.11.2023Kontrola svake serije lijeka
ABEVMY Koncentrat za otopinu za infuziju 25 mg/ml, 16 ml1 bočica sa 16 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji04-07.3-1-10165/21Hercegovinalijek d.o.o. MostarHercegovinalijek d.o.o. MostarBF22000881KSS-006149/202218.01.2023Kontrola svake serije lijeka
ABEVMY Koncentrat za otopinu za infuziju 25 mg/ml, 4 ml1 bočica sa 4 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji04-07.3-1-10166/21Hercegovinalijek d.o.o. MostarViatris BH d.o.o.BF210040708290/PS-27616.08.2022Kontrola prve serije lijeka nakon izdavanja dozvole
ABEVMY Koncentrat za otopinu za infuziju 25 mg/ml, 4 ml1 bočica sa 4 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji04-07.3-1-10166/21Hercegovinalijek d.o.o. MostarHercegovinalijek d.o.o. MostarBF22004802KSS-002092/202322.05.2023Kontrola svake serije lijeka
ABEVMY Koncentrat za otopinu za infuziju 25 mg/ml, 4 ml1 bočica sa 4 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji04-07.3-1-10166/21Hercegovinalijek d.o.o. MostarHercegovinalijek d.o.o. MostarBF23000884KSS-005016/202302.11.2023Kontrola svake serije lijeka
ABEVMY Koncentrat za otopinu za infuziju 25 mg/ml, 4 ml1 bočica sa 4 ml koncentrata za otopinu za infuziju, u kutiji04-07.3-1-10166/21Hercegovinalijek d.o.o. MostarHercegovinalijek d.o.o. MostarBF22001049KSS-005546/202201.12.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIRATERONE PHARMASCIENCE60 filmom obloženih tableta (5 PVdC/PE/PVC/Al blisterom sa 12 tableta), u kutiji04-07.3-1-5380/21Evropa Lijek Pharma d.o.o.Evropa Lijek Pharma d.o.o.ABITA2350A9278/PS-8719.03.2024Kontrola prve serije lijeka nakon izdavanja dozvole
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoNOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoXIM0001B6451/PS-13829.05.2019Kontrola prve serije lijeka nakon obnove dozvole
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCUR019CKSS-000018/202318.01.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarACUR007DKSS-000032/202218.02.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar8IM0009CKSS-000038/201923.01.2019Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarYCUR002BKSS-000142/202110.02.2021Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCUR018CKSS-000300/202401.02.2024Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCUR020CKSS-000301/202401.02.2024Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar8IM0001CKSS-001113/201809.05.2018Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCUR001BKSS-001131/202328.03.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarYIM0002CKSS-001440/202029.05.2020Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarAIM0003BKSS-001570/202120.04.2021Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCUR006AKSS-002092/202225.05.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar8IM0003CKSS-002429/201812.07.2018Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCUR010AKSS-002711/202311.07.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarYIM0006BKSS-002820/202003.07.2020Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCUR009CKSS-003070/202220.07.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarXIM0005BKSS-003110/201909.07.2019Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarAIM0008DKSS-003227/202111.08.2021Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCUR013BKSS-003978/202327.09.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCUR015BKSS-004001/202215.09.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar8IM0007CKSS-004359/201815.10.2018Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarYIM0009BKSS-004766/202027.10.2020Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarACUR001CKSS-004862/202122.11.2021Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta , 5 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11344/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarYIM0012AKSS-005713/202021.12.2020Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoNOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo9IN0001C6452/PS-13929.05.2019Kontrola prve serije lijeka nakon obnove dozvole
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar8IN0005BKSS-000039/201923.01.2019Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCVC010BKSS-000218/202302.03.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCVC009BKSS-000299/202401.02.2024Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarAANR001BKSS-000884/202123.03.2021Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarAANR003CKSS-001392/202120.04.2021Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCVC001BKSS-001612/202226.04.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarYCDB001AKSS-001826/202029.05.2020Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCVC002BKSS-002029/202322.05.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCVC004CKSS-002457/202215.06.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarAANR005BKSS-003228/202111.08.2021Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarXX50001AKSS-003341/201917.07.2019Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCVC005CKSS-003678/202324.08.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarYCVC001BKSS-003970/202024.08.2020Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCVC006BKSS-003999/202215.09.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar8IN0003CKSS-004189/201809.10.2018Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarACVC001CKSS-004860/202122.11.2021Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar8IN0004BKSS-005211/201828.11.2018Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarYCVC003BKSS-005379/202003.12.2020Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCVC006BKSS-005385/202320.11.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarACVC002AKSS-005789/202113.01.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 10 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11345/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCVC008CKSS-005949/202326.12.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoNOBEL LIJEK d.o.o. Sarajevo 9IO0001B6453/PS-14029.05.2019Kontrola prve serije lijeka nakon obnove dozvole
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar8IO0006BKSS-000040/201923.01.2019Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCUZ013CKSS-000219/202302.03.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCUZ001AKSS-000836/202228.10.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarAAPR001CKSS-000885/202123.03.2021Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCUZ012CKSS-001197/202428.03.2024Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarYAPR002BKSS-001441/202029.05.2020Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar 8IO0003CKSS-001633/201807.06.2018Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCUZ003BKSS-001874/202217.05.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCUZ002AKSS-002030/202322.05.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCUZ006BKSS-003069/202220.07.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarAAPR004DKSS-003088/202129.07.2021Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarXIO0002BKSS-003111/201909.07.2019Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarYAPR005BKSS-003488/202030.07.2020Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarCCUZ006CKSS-003680/202324.08.2023Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarBCUZ008BKSS-004000/202215.09.2022Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar8IO0004BKSS-004190/201809.10.2018Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. Mostar8IO0005BKSS-004356/201815.10.2018Kontrola svake serije lijeka
ABIZOL, Tableta, 15 mg/1 tableta28 tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta), u kutiji04-07.3-2-11346/22NOBEL LIJEK d.o.o. SarajevoHercegovinalijek d.o.o. MostarXIO0005CKSS-004819/201917.10.2019Kontrola svake serije lijeka
Per page: 1550100
Page 1 of 363 (36259 items)[ 1 ]234567. . . 361362363